domenica 2 aprile 2017

Matka Zbawienia: Nawrócenie, Obiecane przez Mojego Ojca, rozpocznie się w tym miesiącu

Załaduj kopię Matka Zbawienia: Nawrócenie, Obiecane przez Mojego Ojca, rozpocznie się w tym miesiącu:
środa, 2 kwietnia 2014, godz. 16.27
Moje dziecko, nawrócenie, Obiecane przez Mojego Ojca, rozpocznie się w tym miesiącu i rozejdzie się po świecie za sprawą Mocy Ducha Świętego. Dusze zostaną potraktowane ulgowo i najbardziej zatwardziałym grzesznikom zostanie okazane przez Mojego Syna wielkie Miłosierdzie.
Wielu ludzi, którzy nie posiadają żadnej wiary w Boga i żyją tak, jakby Życie Wieczne nie istniało, będzie pierwszymi ludźmi, którym Mój Ojciec Zapragnie ukazać Światło Prawdy. Ludzie ci są bardzo kochani, a ich brak wiary zostanie zastąpiony miłością i tęsknotą, aby pojednać się z Jezusem  Chrystusem, Którego opuścili. Dusze tych, którzy popełnili okropny grzech i którzy są skażeni wpływem diabła, będą następnymi. Otrzymają oni wielkie Łaski, a Miłosierdzie Mojego Syna przeszyje ich serca tak nagle, że ich nawrócenie będzie natychmiastowe. Cud ten będzie tak nieoczekiwany, że kiedy zaczną rozszerzać przesłanie Ewangelii, wielu usiądzie i będzie ich słuchać.
To dlatego, że ci najbardziej nieszczęśliwi się nawrócą, o wiele więcej dusz zostanie ocalonych. Później to od tych wszystkich, którzy już podążają za Prawdą, będzie zależeć, czy zechcą oni pozostać wierni Mojemu Synowi i Jego Naukom. To będą te dusze, które będą najbardziej cierpieć, gdyż są one od Boga i właśnie dlatego zły podejmie wszelki wysiłek, aby zadręczać je wątpliwościami, dotyczącymi  Prawdy. To są te dusze, które będą odciągane od Mojego Syna, i są one tymi, których zły najbardziej pożąda.
Dla ochrony chrześcijan wszędzie na świecie proszę odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy:
Krucjata Modlitwy (144) O ochronę Wiary Chrześcijańskiej
O Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie.
Proszę, dopomóż im zachować ich wiarę i pozostać wiernymi Naukom Jezusa Chrystusa. Módl się, żeby mogli posiąść moc umysłu i ducha, aby podtrzymywać swoją wiarę w każdym czasie.
Wstawiaj się, umiłowana Matko, za nimi, aby otwarli swoje oczy na Prawdę, i obdarz ich Łaską, tak aby potrafili dostrzec każdą fałszywą doktrynę, przedstawianą im w Imieniu Twojego Syna.
Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Bożymi oraz wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeżeli będą musieli cierpieć z tego powodu ból i wykpienie.
O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał Pańską ścieżką, aż do swojego ostatniego tchnienia. Amen.
Dzieci, Jezus kocha każdego. On zawsze będzie walczył, aby uchronić was przed krzywdą, i będzie podejmował najbardziej niezwykłe interwencje, aby ustrzec was od wszelkiego zła, kiedy nadejdą te mroczne dni, które będziecie musieli znieść w Jego Imię. Ufajcie Mi, waszej umiłowanej Matce, bo to Ja będę się za wami wstawiać, aby w czasie tych oczekujących was prób sprowadzić was bliżej Mojego Syna.
Dziękuję wam za odpowiedź na to Wezwanie z Nieba.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia
Matka Boża

Nessun commento:

Posta un commento